Dominique Pestaña y Flopy Tesouro, a programas infantiles